Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu

W związku ze stopniowym uruchamianiem pracy przedszkoli poniżej przedstawione zostają procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym w Goździe w czasie pandemii COVID-19. Prosimy zapoznać się z tymi procedurami. W zakładce DO POBRANIA znajdują się dwa załączniki – oświadczenie oraz deklaracja, które należy wypełnić i dostarczyć do placówki przy wyrażeniu chęci powrotu dziecka do przedszkola.

Czytaj dalej

Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji w szkole w warunkach pandemi COVID-19 dla uczniów klasy 8

I. PROCEDURY PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE
1. Uczniowie klasy VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach w szkole wyłącznie na podstawie zgody pisemnej rodzica/opiekuna prawnego w formie oświadczenia.
2. W drodze do i ze szkoły uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczki (zakrycia nosa i ust), którą może zdjąć w momencie zajęcia miejsca w sali, gdzie odbywają się zajęcia.
3. Uczniowie klasy VIII wchodząc do szkoły kierują się do sali 5.
4. Należy wchodzić pojedynczo, zachowując dystans społeczny 2 m. Odstęp ten należy zachować również wewnątrz budynku.

Czytaj dalej

Co u przedszkolaków?

Co Kukułki i Sówki porabiają w domach? Bawią się i uczą! Szanowni rodzice, drogie przedszkolaki, bardzo dziękujemy za nadesłane zdjęcia. Wspaniale jest Was zobaczyć! Cieszymy się, że wśród Sówek i Kukułek w tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie zabrakło uśmiechu. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim rowerzystom i innym sportowcom, artystom, naukowcom , patriotom, podróżnikom oraz miłośnikom fauny i flory.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, przekazujemy następujące informacje:
• Od 25 maja – konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klasy 8 z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki w związku z planowanym przeprowadzeniem od 16 do 18 czerwca 2020r. egzaminów ósmoklasisty (harmonogram konsultacji przekażą nauczyciele przedmiotów),

Czytaj dalej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Pojawiły się informacje, dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
• Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach. Pierwszy to od 15 czerwca do 10 lipca, drugi od 31 lipca – do 4 sierpnia. Do 4 sierpnia uczniowie mają czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na ewentualną zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Czytaj dalej

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. wychowawcy klas i grup przedszkolnych, będą prowadzić zajęcia dla dzieci grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej w salach lekcyjnych i przedszkolnych.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywać się w godzinach od 8:00 do 12:00.
Ponadto informuję, że zostanie zapewnione dożywianie oraz dowóz dla dzieci, które do tej pory korzystały z w/w form.

Czytaj dalej

Konkurs plastyczny

Maj to wyjątkowy miesiąc w życiu Biblioteki, jest bowiem poświęcony czytaniu. W poprzednich latach organizowaliśmy w tym czasie wiele ciekawych inicjatyw związanych z książką. Co roku braliście udział się Gminny Konkurs Pięknego Czytania „Czytam, bo lubię” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącznej. W maju przypada również Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza. Ze względu na brak możliwości spotkania się w szkole zachęcam wszystkich uczniów do odwiedzania strony internetowej ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom https://calapolskaczytadzieciom.pl.

Czytaj dalej