STYPENDIUM WÓJTA2015-07-14

    W szóstej już edycji Stypendium - za rok szkolny 2014/2015 - w dniu 26 czerwca 2015r jednorazowe Stypendium Wójta Gminy Łączna za wyniki w nauce w wysokości 500,00 zł otrzymały dwie uczennice naszej szkoły

Więcej
  Podsumowanie projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”2015-07-14

    W okresie od września 2013 roku do czerwca 2015 roku w naszej szkole realizowany był projekt „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”.
Projekt zakładał realizację programów rozwojowych w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Łączna i polegał między innymi na organizacji zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

Więcej
  Wykaz podręczników 2015-20162015-06-23

    W dziale „Do pobrania” zamieszczony został wykaz podręczników na rok 2015-2016.

  Święto szkoły2015-06-23

    8 czerwca 2015 roku nasza społeczność szkolna obchodziła Święto Szkoły. Dwadzieścia lat temu szkoła otrzymała sztandar i nadano jej imię Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” - partyzanta Armii Krajowej. Obchody rozpoczęto mszą świętą, którą celebrował ksiądz kanonik Kazimierz Idzik.

Więcej
  III Sympozjum Naukowe Dzieci „Od fascynacji do innowacji”2015-06-21

    12 czerwca br. uczniowie klasy piątej i szóstej z wychowawczynią klasy piątej Elżbietą Salwą uczestniczyli w III Sympozjum Naukowym Dzieci zorganizowanym przez Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej
  Światowy Dzień Praw Autorskich2015-04-27

    23 kwietnia uczniowie szkoły w Goździe świętowali Dzień Praw Autorskich. Dzień ten został ustanowiony na Konferencji Generalnej UNESCO na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców i po raz pierwszy obchodzono go w 1996 r. W Polsce Dzień Praw Autorskich obchodzony jest od 2008 r.

Więcej
  Turnieju Wiedzy Pożarniczej2015-03-27

    W dniu 25 marca odbyły się gminne eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju tym jak co roku wzięli udział uczniowie naszej szkoły.

Więcej
  Walentynki 20152015-03-08

    13 lutego 2015 roku odbyło się w naszej szkole przedstawienie z okazji Walentynek. Na kilka scen złożyły się inscenizacje wierszy: „Żuk”, „Zakochana żaba”, „Wilk i gąska”, „Rozmawiała gęś z prosięciem” oraz dialogi dwóch Amorków ( Julia Chrzęszczyk, Jakub Dulny ).

Więcej
  Zajęcia w czasie ferii2015-02-13

    W trakcie ferii, od 16 do 19 lutego, będą organizowane w szkole zajęcia dydaktyczne.

Więcej
  Boże Narodzenie2015-01-12

    18 grudnia 2014 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Bożego Narodzenia, która wprowadziła nas w atmosferę wyjątkowej nocy: żłóbka z Bożą Dzieciną na sianku, szopki betlejemskiej z pasterzami i zwierzętami, pierwszej gwiazdy na niebie.

Więcej
  Dziewczynka z zapałkami2015-01-08

    12 grudnia 2014 roku odbyło się w naszej szkole przedstawienie w wykonaniu uczniów należących do Szkolnego Teatru „Zaczarowana szafa” pt. „Dziewczynki z zapałkami są wśród nas” pod kierunkiem opiekuna pani Agnieszki Chrząszcz.

Więcej
  Unia Europejska2015-01-08

    Dnia 10 grudnia 2014 roku odbyły się w naszej szkole zajęcia w ramach współpracy Szkolnego Klubu Europejskiego z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce, w których udział wzięli uczniowie klas IV - VI.

Więcej
  Przedstawienie Jan Brzechwa2015-01-08

    W dniu 7 listopada 2014 roku uczniowie należący do Szkolnego Teatru „Zaczarowana szafa” zaprezentowali bogatą inscenizację wierszy Jana Brzechwy pt. „Jan Brzechwa uczy nas kultury”.

Więcej
  Dzień Edukacji Narodowej2014-10-22

    W dniu 13 października 2014 r. obchodzono w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy czwartej i szóstej przedstawili humorystyczne scenki z życia szkoły.

Więcej
  Konkurs „Jesienna Kompozycja”2014-10-22

    Na początku roku szkolnego został ogłoszony konkurs na najpiękniejszą kompozycję jesienną. Uczniowie przynieśli wiele prac wykonanych z suszonych kwiatów, liści czy owoców i warzyw. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach.

Więcej
  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania2014-10-17

    W dniu 15 października 2014 roku obchodzono w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Zajęcia czytelnicze odbywały się w sali gimnastycznej w dwóch etapach.

Więcej
  Ślubowanie pierwszoklasistów2014-10-08

    W piątek, 3 października 2014 r. odbyła się w naszej szkole jedna z najważniejszych uroczystości w życiu każdego pierwszoklasisty. Tego dnia najmłodsi uczniowie w obecności całej społeczności szkolnej, rodziców, grona pedagogicznego oraz wójta Romualda Kowalińskiego, złożyli uroczyste ślubowanie.

Więcej
  Język migowy w pigułce2014-10-06

    1 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ciekawej lekcji poprowadzonej przez Elżbietę Nowak, tłumaczkę języka migowego.

Więcej
  Bezpieczna droga do szkoły2014-10-06

        We wrześniu w naszej szkole Policjanci z Komisariatu Policji w Suchedniowie prowadzili prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowych. Spotkanie z dziećmi odbywało się w ramach akcji pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”.

Więcej

  Sprzątanie Świata2014-10-02

    Wzorem ubiegłych lat nasza szkoła uczestniczyła w akcji Sprzątania Świata - międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września.

Więcej
  Rozpoczęcie roku szkolnego i przedszkolnego 2014/20152014-08-25

    Rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkół w Goździe rozpocznie się dnia 01.09.2014r mszą świętą o godzinie 8:00 w kościele w Występie.
Rozpoczęcie roku w przedszkolu odbędzie się 01.09.2014r o godzinie 10:00.

  Wyprawka szkolna 20142014-07-07

        W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej.

Więcej


2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019