3 maja w Szkole Podstawowej im. E. G. Kaszyńskiego "NURTA"


Cóż to takiego konstytucja? Czy to ważne czy ona jest czy nie?

Tymi słowami 27-04-2012 r. rozpoczął się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony Konstytucji 3 maja. Przygotowany został przez uczniów klasy VI pod kierunkiem nauczycielki historii Joanny Kubalskiej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie przypomnieli zebranym czym jest konstytucja, jakie ma znaczenie dla narodu. Na spektakl złożyły się recytacja wierszy, scenki dramowe. Przedstawili swoim młodszym kolegom, co wydarzyło się 3 maja 1791 roku, zapoznali z głównymi postaciami tamtego okresu historycznego. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję dowiedzieć się, jak ważnym dla Polski, Europy i świata było to wydarzeniem, dlaczego rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja nazywany świętem wolności. Uroczysty nastrój spotkania pomagały budować pieśni patriotyczne: ,,Witaj majowo jutrzenko”, ,,Rota” i wspaniale odśpiewana przez chórek klasy VI pieśń "Jak długo na Wawelu". Była to niezapomniana lekcja historii.