I Sympozjum Popularnonaukowe Dzieci "Przyszłość już dziś"


7 czerwca br. uczniowie klasy szóstej naszej szkoły z wychowawczynią Elżbietą Salwą uczestniczyli w I Sympozjum Popularnonaukowym Dzieci "Przyszłość już dziś" zorganizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w ramach akcji "Uniwersytet dzieciom".

I sympozjum Popularnonaukowe Dzieci zorganizowało Studenckie Koło Naukowe "Animus" i Ośrodek Nauki i Kultury Studentów UJK przy współpracy z Teatrem Lalki i Aktora "Kubuś". Sympozjum rozpoczęło się w auli CEART-u Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK o godz. 10. Młodych gości witały w murach uczelni władze Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na czele z dziekanem prof. UJK dr hab. Markiem Kątnym.

W trakcie sympozjum odbyły się trzy sesje pod hasłami: I - "Odkrywamy świat", II - "Co nam w duszy gra" i III - "Homo sum- Człowiekiem jestem… czyli o ludzkiej wrażliwości".

Przedstawicielka naszej szkoły Ania Korus wystąpiła w III sesji prezentując "Baśń o Łysej Górze" Jana Gajzlera, przygotowaną rok wcześniej pod kierunkiem polonistki Ewy Głogowskiej. Recytacja wiersza poprzedzona i zakończona została narracją, którą Ania opracowała z wychowawczynią Elżbietą Salwą.

We wstępie Ania nakreśliła historię drzewostanu w Górach Świętokrzyskich w okresie zaborów i w czasie II wojny światowej, oraz odniosła się do wydarzeń z 15 i 16 maja br., kiedy w nocy nieznani wandale wycieli na szczycie Łysicy kilkanaście zdrowych jodeł i buków.

Po zakończeniu recytacji Ania przytoczyła cytat z "Puszczy Jodłowej" Stefana Żeromskiego, który pisał: "do tych przyszłych barbarzyńców poprzez wszystkie czasy wołam z krzykiem: Nie pozwalam! Puszcza królewska, książęca, świętokrzyska, chłopska ma pozostać na wieki wieków, jako las nietykalny, siedlisko bożyszcz starych, po którym Święty Jeleń chodzi - jako ucieczka anachoretów, wielki oddech ziemi i żywa pieśń wieczności".

Na koniec wystąpienia Ania zaapelowała do dorosłych o nie wycinanie drzew, przypominając słowa piosenki Jonasza Kofty "Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście, w żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa, tylko liście…"

Po zakończeniu sympozjum studenci przygotowali dla uczniów jarmark z bogatą ofertą warsztatów matematycznych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, przyrodniczych oraz z zabawami i grami zapomnianymi i współczesnymi. Każde stoisko było bogato zaopatrzone w soki i słodycze. Uczniowie byli zachwyceni atmosferą, jaką stworzyli organizatorzy, a atmosferę sympozjum oddają słowa jednego z uczniów naszej szkoły, który powiedział: "Tutaj jest jak w raju".


http://www.ujk.edu.pl