III Świętokrzyski Turniej Matematyczny przygotowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli trwał przez siedem miesięcy roku szkolnego i odbywał się na trzech poziomach: Alfa, Beta i Gama. 18 uczniów z klas: IV, V i VI naszej szkoły startowało w turnieju na poziomie Beta przystosowanym do ich poziomu wiekowego.

Zadania konkursowe wykonywane były w czterech blokach: Abakus, Dekoder, Kreator i Menadżer. W bloku Abakus uczniowie rozwiązywali 9 zadań tekstowych w trzech turach, po trzy zadania w każdej turze. Przykładem zmagań w tym bloku może być zadanie:

Żubr i łoś ważą łącznie 1100 kg. Wyznacz wagę każdego z nich, jeżeli wiadomo, że 1/5 wagi łosia równa jest 1/6 wagi żubra.

Zadanie turniejowe z bloku Dekoder polegało na rozwiązywaniu krzyżówek liczbowych, zadań logicznych, rozrysowywania obrazków logicznych, rozwiązywaniu zadań typu sudoku, wielokropki, piramidy czy dylematy architekta. Przykładem stopnia trudności w tym bloku może być zadanie:

Na osiedlu stoi pięć garaży, jeden obok drugiego. Ustal, jaki samochód stoi w którym garażu oraz kto jest jego właścicielem.

  1. Między garażem, w którym stoi Fiat, a garażem, w którym stoi 11-letni samochód, jest dokładnie jeden garaż.
  2. Samochód Krystka (nie jest to Citroen) jest o 4 lata młodszy od samochodu stojącego w garażu nr 3 i 6 lat młodszy od stojącego w innym garażu Fiata.
  3. Garaż Tomka nie sąsiaduje z garażem Edka.
  4. Ford jest 2 lata młodszy od samochodu stojącego w garażu nr 2 i 4 lata młodszy od samochodu Romka (Romek nie jeździ Oplem).
  5. Garaż, w którym stoi Citroen, nie sąsiaduje ani z Oplem ani z Volvo.
  6. Garaż Edka, w którym Edek trzyma swój 7-letni samochód, sąsiaduje z garażem, w którym stoi Fiat.

Zadanie z bloku Kreator polegało na zbudowaniu z brył geometrycznych makiety zamku z woj. świętokrzyskiego i wykonanie prezentacji w PowerPoint prezentującej wybrany obiekt. Na wyróżnienie w tym bloku zasługują nie tylko nagrodzeni w finale w Kielcach uczniowie klasy VI, którzy wykonali makietę zamku Krzyżtopór, ale i uczennice klasy IV: Ola Kowalska, Weronika Moskal, Patrycja Pedryc i Małgosia Kargul, które wykonały okazałą makietę zamku w Chęcinach. (prace można oglądać w galerii zdjęć).

W Bloku Menadżer najbardziej uwidoczniło się hasło tegorocznego turnieju "Świętokrzyskie w liczbach". Zadaniem uczniów było ułożyć zestaw zadań wykorzystując dane liczbowe o różnych obiektach naszego województwa. Jednym z przykładów może być zadanie ułożone przez uczennice klasy VI Weronikę Chaba:

Powierzchnia zamku Krzyżtopór i ogrodów wynosi łącznie 2,9 ha. Powierzchnia ogrodów jest o 0,3 ha większa niż powierzchnia zamku. Ile wynosi powierzchnia zamku, a ile powierzchnia ogrodów?

Weronika Chaba opracowała dodatkowo folder z ciekawostkami o zamku Krzyżtopór.

Uczniowie startujący w turnieju pod opieką pani Elżbiety Salwy pracowali sumiennie przez cały rok szkolny i zasługują na pochwałę za wytrwałość. Pochwała i wyróżnienie należą się nie tylko uczniom klasy szóstej docenionym w finale wojewódzkim, ale i uczniom klasy czwartej, bo to zespoły klasy czwartej zajęły na etapie szkolnym II miejsce (Ola Kowalska, Weronika Moskal, Patrycja Pedryc i Małgosia Kargul) i III miejsce (Natalka Bator, Kasia Borowiec, Paulina Kula i Iza Adamiec).

Na pochwałę i podziękowanie zasługują również rodzice Oli Kowalskiej, którzy pomogli grupie swojej córki w pracach nad makietą zamku, a pan Marek Kowalski dodatkowo przewiózł swoim środkiem transportu do Kielc obie makiety, które zakwalifikowały się do finału.