Absolwenci rocznik 2012/2013

Do klasy szóstej w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 14 dziewcząt i 11 chłopców. Zespół klasowy wypracował średnią ocen równą 4,40.

Najwyższe średnie ocen w klasie szóstej uzyskali:

Każdy z wyróżnionych uczniów otrzymał dyplom PRIMUS INTER PARES, list gratulacyjny i nagrodę książkową z funduszu Rady Rodziców.

Rodzice: Bożena i Piotr Chaba, Zofia i Tadeusz Korus, Dorota i Maciej Chrzęszczyk, Iwona i Bogusław Kargul, Katarzyna i Grzegorz Szpankowscy, Krystyna i Kazimierz Pająk, Justyna i Szymon Kołomańscy zostali uhonorowani listami pochwalnymi za wzorowe wychowanie córek, które poza wysoką średnią ocen wypracowały również ocenę wzorową z zachowania.

Troje uczniów: Weronika Chaba, Piotr Michta i Julia Kołomańska zostali dodatkowo wyróżnieni dyplomami i nagrodami książkowymi za wzorową frekwencję w całym roku szkolnym.

Uczniowie klasy szóstej bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym szkoły. Przygotowywali imprezy i uroczystości szkolne, brali udział w konkursach na etapach szkolnych i z sukcesem reprezentowali szkołę w konkursach pozaszkolnych. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego uroczyście ślubowali zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu, sumiennie i uczciwie pracować dla dobra ogółu, czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym kraju i w dalszym życiu z godnością nieść zaszczytne miano wychowanka szkoły im. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego "NURTA".

Dyplomy z podziękowaniami z rąk wychowawczyni klasy szóstej Elżbiety Salwy otrzymali również Ci rodzice, którzy w ciągu trzech ostatnich lat aktywnie współpracowali ze szkołą i pomagali organizować imprezy i wycieczki klasowe.

Na absolwentów klasy szóstej rocznik 2012/2013 nadszedł czas pożegnania.