Ślubujemy...

10 pażdziernika 2013 r. pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali uroczyście pasowani na ucznia naszej społeczności szkolnej.Dzieci recytowały i śpiewały poznane piosenki. Każdy uczeń w szkolnej kronice , obok swojego nazwiska złożył odcisk palca.Rodzice, zaproszeni goście i Rada Rodziców przygotowali dla najmłodszych uczniów różne maskotki, przybory szkolne i słodycze.