http://sodmidn.kielce.pl/index.php?id=konkursy

II Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu


Uczniowie naszej szkoły w okresie od 15 grudnia 2012 r. do 25 stycznia 2013 r. uczestniczyli w projekcie edukacyjnym związanym z bezpiecznym użytkowaniem Internetu przygotowanym przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Przygotowany w ramach projektu konkurs "SERFUJĘ SZANUJĘ. Prawa i obowiązki użytkowników Internetu" adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. Jego celem było uświadomienie zagrożeń, wynikających z użytkowania Internetu, kształcenie umiejętności zarówno bezpiecznego korzystania z jego zasobów, jak i upowszechnienie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych.

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu w kategorii III. Klasy I-III wykonywały prace plastyczne w dowolnej technice, a uczniowie klas IV-VI rysunek w programie PAINT.

Spośród prac uczniów klasy pierwszej przygotowanych pod kierunkiem Bożeny Kwaśniewskiej i klasy trzeciej wykonanych po kierunkiem Barbary Wykroty, na etapie szkolnym wyróżniona została praca Wiktora Stochmala z klasy trzeciej.

Z klasy szóstej w konkursie uczestniczyło 9 uczniów: Maria Adamiec, Weronika Chaba, Karolina Kargul, Emilia Kasprzycka, Julia Kołomańska, Anna Korus, Klaudia Nowak, Dominika Pająk, Adrian Pedryc i Piotr Waseńczuk; 4 uczniów z klasy piątej: Daniel Cieślik, Jakub Gała, Zuzanna Korus i Klaudia Wikło; i 5 uczniów z klasy czwartej: Natalia Bator, Małgorzata Kargul, Aleksandra Kowalska, Weronika Moskal i Patrycja Pedryc.

Wyróznienie na etapie szkolnym uzyskały prace Anny Korus z klasy szóstej i Patrycji Pedyc z klasy czwartej.

Wyróżnione w etapie szkolnym trzy prace przeszły do finału wojewódzkiego. 5 lutego podczas II Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu "SERFUJĘ SZANUJĘ" i wręczenie nagród oraz wyróżnień. Na gali wręczenia nagród w siedzibie WSEiP w Kielcach obecni byli wszyscy uczniowie klas IV-VI biorący udział w konkursie, zorganizowanym na etapie szkolnym przez Elżbietę Salwę. W tym samym dniu ta sama grupa uczniów uczestniczyła w warsztatach uwrażliwiających uczniów na bezpieczeństwo i poszanowanie praw wszystkich użytkowników Internetu, które zorganizował SODMiDN w Kielcach.

Wyróżnienie na etapie wojewódzkim uzyskała praca Anny Korus uczennicy klasy szóstej naszej szkoły.


Materiał filmowy