Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca - Angelika Rotszejn
Zastępca Przewodniczącej - Maria Gil
Sekcja kulturalno-redakcyjna - Gabriela Garecka
Sekcja organizacyjna - Bartłomiej Saletra
Opiekun Samorządu: Katarzyna Kałuzińska