Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016 / 2017

Przewodnicząca - Klaudia Smulczyńska
Z-ca - Daria Nyga
Sekretarz - Jakub Dulny