„Eko taniec w każdym wieku”

„Eko taniec w każdym wieku”

Nasi uczniowie są otwarci na różne formy aktywności, nie tylko te, które organizowane są w murach naszej placówki, ale również poza nią. Od maja 2018r. staliśmy się szkołą partnerską w projekcie „Myśl w ruchu”, organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca za pośrednictwem Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie. Zadanie tego projektu nosi nazwę „Eko taniec w każdym wieku”. Dziesięć uczennic naszej Szkoły od czerwca uczestniczy aktywnie w warsztatach tanecznych, obejmujących lekcje tańca w następujących stylach: towarzyski standard i latino, ludowy, brzucha, contemporary, eksperymentalny, hip hop, jazzowy, klasyczny, broadway jazz oraz współczesny. Na zajęcia uczniowie poświęcają swój wolny czas w tygodniu jak również w weekendy. Przewidziano 4 wyjazdy do Teatrów Tańca w Lublinie, Łodzi, Krakowie i Warszawie. Zaplanowano również 4 godziny wykładów z historii i teorii tańca z autorytetem w tej dziedzinie. Dodatkowo zrealizowanych zostanie 32 h zajęć jazzowych, które przygotują dzieci do przedstawienia finałowego. Kompleksowe podejście do tematyki tańca ma na celu lepsze zrozumienie różnych form tanecznych, co da możliwość wyboru stylu, w którym dane dziecko będzie czuło się najlepiej. Wykłady teoretyczne są znakomitym tłem do zrozumienia form tanecznych oraz ciekawą lekcją historii. Cały projekt zakończy się przedstawieniem muzycznym 30 listopada 2018r.

Skip to content