Szkoła

Rocznica śmierci Patrona Szkoły Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”

Rocznica śmierci Patrona Szkoły
Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”

We wtorek, 26 marca 2019 roku, klasa IV, V i VI udała się na wycieczkę autokarową do Suchedniowa. Pierwszym punktem wyjazdu był Kościół parafialny p.w. świętego Andrzeja Apostoła, na którego murach widnieje tablica poświęcona pamięci naszego Patrona. Uczniowie po odczytaniu zawartej na niej treści, uroczyście złożyli wiązankę oraz zapalili znicze. Obejrzeli także tablice poświęcone partyzantom i żołnierzom konspiracji, którzy uczestniczyli w produkcji Stenów – broni palnej, Tadeuszowi Kościuszce, Janowi Pawłowi II, Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Kolejnym punktem była wizyta w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie. Przed siedzibą Biblioteki uczniowie zatrzymali się, aby zobaczyć i pochylić się nad pomnikiem Nauczycieli Tajnego Nauczania z okresu II wojny Światowej, a następnie udali się do biblioteki.Tam zostali oprowadzeni po wszystkich działach i zapoznani z księgozbiorem. Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z panem Jerzym Frątczakiem – pasjonatem historii, który w ciekawy sposób opowiedział o losach Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”. Po zakończeniu wykładu, zarówno Panu Jerzemu Frątczakowi, jak i Pani Małgorzacie Wiśniewskiej – Dyrektorowi Biblioteki, złożono serdeczne podziękowania. W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”, gdzie podziwialiśmy wystawęhistoryczną pod hasłem „Suchedniowskie drogi do niepodległości”. Był to bardzo bogaty w informacje wyjazd. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek historycznych, uczcić nie tylko naszego Patrona, ale innych sławnych Polaków, zapoznać się z księgozbiorem Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie, zobaczyć piękną wystawę historyczną. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za powagę i godne zachowanie w czasie wyjazdu.

Organizatorzy:
Joanna Kubalska, Agnieszka Chrząszcz, Rafał Smulczyński.

 

Skip to content