Święto Szkoły 2019

Uroczystości Święta Szkoły 2019 roku w naszej podstawówce odbyły się zgodnie z tradycją w przededniu rocznicy nadania szkole imienia Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”. Zainaugurowano je Mszą świętą w kościele p. w. Świętego Kazimierza, skąd udano się do budynku szkoły.

Czytaj dalej