Przedszkole

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Przedszkole Samorządowe w Goździe
ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok 2020/2021.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
dostępne w zakładce „DO POBRANIA” lub w sekretariacie szkoły
w godz. od 7:30 do 14:30.

Wypełnione karty należy złożyć w terminie
do 26 marca 2020r.

Skip to content