Miesiąc: maj 2020

Szkoła

Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej na czas pandemii COVID 19

1. Biblioteka jest czynna w godzinach dotychczasowego otwarcia.
2. W bibliotece szkolnej może przebywać jednocześnie 4 uczniów, rekomenduje się jednak ograniczenie wizyt w bibliotece do niezbędnego minimum.
3. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.
4. Książki i inne materiały oddane przez czytelnika mogą być ponownie wypożyczone po okresie kwarantanny wynoszącym 2 dni. Książki te oznaczone będą datą rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny.
5. Miejscem składowania książek w celu przeprowadzenia kwarantanny są kartonowe pudła ułożone w najdalszej części biblioteki.

Read More
Szkoła

Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji w szkole w warunkach pandemi COVID-19 dla uczniów klasy V-VIII (od 1 czerwca 2020r.)

I. PROCEDURY PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE
1. Wolę wzięcia udziału w konsultacjach z konkretnym nauczycielem przedmiotu uczeń musi zgłosić do wychowawcy.
2. Uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach w szkole wyłącznie na podstawie zgody pisemnej rodzica/opiekuna prawnego w formie deklaracji.
3. W drodze do i ze szkoły uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczki (zakrycia nosa i ust) lub zachowania dystansu społecznego 2 m.
4. Uczniowie wchodząc do szkoły kierują się do wyznaczonych sal ( informacja przy wejściu).

Read More
Szkoła

Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji w szkole w warunkach pandemi COVID-19 dla uczniów klasy 8

I. PROCEDURY PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE
1. Uczniowie klasy VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach w szkole wyłącznie na podstawie zgody pisemnej rodzica/opiekuna prawnego w formie oświadczenia.
2. W drodze do i ze szkoły uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczki (zakrycia nosa i ust), którą może zdjąć w momencie zajęcia miejsca w sali, gdzie odbywają się zajęcia.
3. Uczniowie klasy VIII wchodząc do szkoły kierują się do sali 5.
4. Należy wchodzić pojedynczo, zachowując dystans społeczny 2 m. Odstęp ten należy zachować również wewnątrz budynku.

Read More
Przedszkole

Co u przedszkolaków?

Co Kukułki i Sówki porabiają w domach? Bawią się i uczą! Szanowni rodzice, drogie przedszkolaki, bardzo dziękujemy za nadesłane zdjęcia. Wspaniale jest Was zobaczyć! Cieszymy się, że wśród Sówek i Kukułek w tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie zabrakło uśmiechu. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim rowerzystom i innym sportowcom, artystom, naukowcom , patriotom, podróżnikom oraz miłośnikom fauny i flory.

Read More
Szkoła

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, przekazujemy następujące informacje:
• Od 25 maja – konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klasy 8 z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki w związku z planowanym przeprowadzeniem od 16 do 18 czerwca 2020r. egzaminów ósmoklasisty (harmonogram konsultacji przekażą nauczyciele przedmiotów),

Read More
Szkoła

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Pojawiły się informacje, dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
• Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach. Pierwszy to od 15 czerwca do 10 lipca, drugi od 31 lipca – do 4 sierpnia. Do 4 sierpnia uczniowie mają czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na ewentualną zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Read More
Szkoła

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. wychowawcy klas i grup przedszkolnych, będą prowadzić zajęcia dla dzieci grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej w salach lekcyjnych i przedszkolnych.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywać się w godzinach od 8:00 do 12:00.
Ponadto informuję, że zostanie zapewnione dożywianie oraz dowóz dla dzieci, które do tej pory korzystały z w/w form.

Read More
Skip to content