Szkoła

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe informuje, że

od dnia 25 maja 2020 r.

wychowawcy klas i grup przedszkolnych, będą prowadzić zajęcia

dla dzieci  grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej

w salach lekcyjnych i przedszkolnych.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywać się w godzinach od 8:00 do 12:00

 

Ponadto informuję, że zostanie zapewnione dożywianie oraz dowóz dla dzieci,

 które do tej pory korzystały z w/w form.

Skip to content