Szkoła

Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej na czas pandemii COVID 19

Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej
na czas pandemii COVID 19
  1. Biblioteka jest czynna w godzinach dotychczasowego otwarcia.
  2. W bibliotece szkolnej może przebywać jednocześnie 4 uczniów, rekomenduje się jednak ograniczenie wizyt w bibliotece do niezbędnego minimum.
  3. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.
  4. Książki i inne materiały oddane przez czytelnika mogą być ponownie wypożyczone po okresie kwarantanny wynoszącym 2 dni. Książki te oznaczone będą datą rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny.
  5. Miejscem składowania książek w celu przeprowadzenia kwarantanny są kartonowe pudła ułożone w najdalszej części biblioteki.
  6. Podręczniki będą zwracane do biblioteki według harmonogramu ustalonego z wychowawcami i dyrekcją szkoły w terminie bliższym zakończenia roku szkolnego. Harmonogram zwrotu zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły.
  7. Zasady zwrotu podręczników: podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, należy usunąć foliowe okładki oraz zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostować pogięte kartki, naprawić rozdarcia. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie.
Skip to content