Ogłoszenie w sprawie zwrotu książek i podręczników do Biblioteki szkolnej

Ogłoszenie w sprawie zwrotu
książek i podręczników do Biblioteki szkolnej

Zgodnie z procedurą działania bibliotek szkolnych w czasie epidemii oraz decyzją Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Goździe do dnia 10 czerwca 2020 roku ma nastąpić zwrot podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Daty zwrotu podręczników (bez kart pracy i ćwiczeniówek) oraz książek podyktowane są kilkoma względami. Dni 11-12. 06. 2020 są wolne od zajęć ze względu na Boże Ciało. Dnia 15 czerwca szkoła jest przygotowywana do egzaminu ósmoklasisty (dezynfekcja). W kolejnych dniach 16 – 18 czerwca są egzaminy ósmoklasisty. Poza tym podręczniki i książki muszą przebywać kilka dni w kwarantannie. W ostatnim tygodniu roku szkolnego nastąpi przegląd oddanych  egzemplarzy, sprawdzenie ich stanu technicznego i kompletności. Podręczniki i książki mogą zwracać do biblioteki rodzice i rodzeństwo. Może to zrobić jedna osoba w imieniu innych. Jeżeli komuś nie pasuje podany dla klasy termin i godzina proszę wykorzystać inny podany termin i godzinę. Nauczyciele będą korzystać z innych pomocy, poza tym zostają karty pracy i zeszyty ćwiczeń, których się nie oddaje.

Zwrot książek będzie odbywał się według harmonogramu:

KlasaDzieńGodzina
IWtorek 9.06.202010.00 – 10.30
IIWtorek 9.06.202010.30 – 11.00
IIIWtorek 9.06.202011.00 – 11.30
VWtorek 9.06.202011.30 – 12.00
VIWtorek 9.06.202012.00 – 12.30
VIIŚroda 10.06.202010.00 – 10.30
VIIIŚroda 10.06.202010.30 – 11.00

Procedury zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zwrotu książek:

Proszę przestrzegać ( w miarę możliwości )ustalonych terminów i godzin, aby nie tworzyć skupisk osób w jednym czasie. Wypożyczone książki i podręczniki będą przyjmowane przy wejściu do lokalu biblioteki szkolnej. Proszę zwracających książki (uczniów lub rodziców) o założenie środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) i zdezynfekowanie rąk płynem dostępnym przy wejściu do szkoły. Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości między osobami oddającymi książki (minimum 1,5 metra).

WAŻNE:

Zasady zwrotu podręczników: podręczniki oraz pozostałe książki wypożyczone z biblioteki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, należy usunąć foliowe okładki oraz zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostować pogięte kartki, naprawić rozdarcia. Nauczyciel bibliotekarz odnotuje na liście zwrot książek. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników, stwierdzi zgodność co do ilości wypożyczonych egzemplarzy.  W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub nie zwrócenia książek rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie.

Skip to content