Miesiąc: listopad 2021

Szkoła

Dzień Życzliwości

21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Jest to dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Pomysł świętowania pochodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Jego oryginalna nazwa święta to Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach.

Read More
Szkoła

Ja, moja rodzina i mój dom

W dniu 16 listpada 2021 roku odbyły się w naszym przedszkolu oraz w klasie pierwszej warsztaty edukacyjne pod hasłem „Ja, moja rodzina i mój dom”, w ramach realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny: Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Read More
Szkoła

Śpiewam dziś dla Ciebie Ojczyzno

10 listopada 2021 roku obchodziliśmy w naszej szkole Narodowe Święto Niepodległości. O godzinie 11.05 cała społeczność przedszkolna i szkolna zebrała się w sali gimnastycznej, by o 11.11 uroczyście odśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”. Następnie rozpoczęliśmy uroczysty koncert piosenek i pieśni patriotycznych pod hasłem „Śpiewam dziś dla Ciebie Ojczyzno”.

Read More
Szkoła

Wystawa

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym znaczeniu osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanowił rok 2021 – Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji oraz z okazji Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia (12 września 2021) w dniach 29 października – 3 listopada 2021 roku udostępniona została w naszej szkole wystawa o życiu i nauce tego wielkiego Polaka.

Read More
Szkoła

Akademia z okazji Wszystkich Świętych

Słowa ks. Jana Twardowskiego „ Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” były myślą przewodnią apelu zorganizowanego w naszej szkole w dniu 29 października przez uczniów z klas: VII i VIII pod kierunkiem Doroty Bator i Agnieszki Chrząszcz. Uczniowie przedstawili wiersze mówiące o jesiennej zadumie, o przemijaniu, wędrowaniu, niepotrzebnym lęku przed śmiercią oraz oddali hołd zmarłym nauczycielom, kapłanom, żołnierzom i wszystkim bliskim.

Read More
Skip to content