Szkoła

Innowacyjna matematyka

Innowacyjna matematyka

Matematyka to nauka, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. Wiele zawodów, na które wciąż jest zapotrzebowanie na współczesnym rynku pracy, ściśle powiązanych jest z matematyką. Rozwijanie sprawności umysłowych, posługiwanie się wiedzą w praktyce, rozwiązywanie problemów, argumentowanie stanowi istotę tego przedmiotu. Matematyka otacza nas wszystkich i mamy z nią do czynienia w różnych dziedzinach życia codziennego.

Jednak wciąż wielu uczniów ma problemy z nauką matematyki, niektórzy są wręcz zniechęceni do niej z powodu ciągłych trudności w przyswajaniu treści matematycznych. Stąd też na początku roku szkolnego powstał pomysł na innowację matematyczną: „Matematyka w obrazki zakodowana”. Działania zaplanowane w ramach tej aktywności miały  na celu aktywizację uczniów, pomoc w przełamaniu barier i ich wewnętrznych oporów do tego przedmiotu. Jej założeniami było rozwiązywanie zadań prowadzących do odkodowania obrazków, różnych wskazówek i stosowania pewnych form gamifikacji.

Przez cały rok uczniowie klas IV-VIII na różnych zajęciach dodatkowych: wyrównawczych i zajęciach koła matematycznego rozwiązywali różne łamigłówki, wykreślani, pracowali metodą stacji zadaniowych, wykonywali modele graniastosłupów. Praca ta wymagała nie tylko umiejętności matematycznych, ale też logicznego myślenia, czasem współpracy z innymi. Uczniowie najchętniej odkodowywali obrazki. Zadania polegały na rozwiązywaniu zadań z wybranego działu matematyki, odnalezieniu na obrazku właściwego rozwiązania i zamalowaniu go zgodnie z podanym kodem. Z danych zaszyfrowanych kodów można było wykonać różne obrazki. Uczniowie byli ciekawi, jakie obrazki dane zadania zaszyfrowały i często prześcigali się w rozwiązywaniu zagadek. Niektórzy potrzebowali pomocy i otrzymywali je od kolegów i koleżanek. Często nawet nie czuli, że uczą się w ten sposób.

Stacje zadaniowie z kolei polegają na zaszyfrowaniu poprawnej kolejności dobrych wyników. W ich przypadku uczniowie pracują w grupach i nawzajem sobie pomagają.

W galerii zdjęć dołączone są również zdjęcia modeli graniastosłupów wykonanych przez uczniów przy okazji lekcji z tego działu. Wykonanie takiego modelu wymaga znajomości budowy brył i wykonywania ich siatek. Uczniowie stanęli na wysokości zadania, co widać na zdjęciach. Jedna z uczennic wykonała model graniastosłupa sześciokątnego, który swoim kształtem przypomina trumnę.

Uczniowie lubią takie inne lekcje, ponieważ mogą w inny sposób spojrzeć na matematykę. Ten niestandardowy sposób nauczania tego przedmiotu nie oznacza jednak, że jest gorszy, gdyż często omawiane zagadnienia i zadania były łatwiej przyswajane przez uczniów.

Katarzyna Kałuzińska

Skip to content