Las wiosną

Las wiosną

31 Marca nasze przedszkole odwiedził Leśniczy Pan Michał Zegadło z Nadleśnictwa Suchedniów. Gość, podczas ciekawej rozmowy, usystematyzował wiadomości naszych podopiecznych na temat obecnej pory roku.Omówił zwiastuny wiosny występujące w przyrodzie, zachowanie niektórych zwierząt wczesną wiosną oraz rozpoznawano ptaki, które do nas powracają z ciepłych krajów. Tematem pogadanki było również zwrócenie uwagi na właściwe zachowywanie się w lesie oraz na zagrożenia pożarowe podczas okresów suchych i podczas wiosennego, niedozwolonego wypalania traw.

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały bransoletki odblaskowe, w celu bezpiecznego poruszania się na wiosennych spacerach.

Skip to content