Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez Naukową i Akademicką Siecią Komputerową NASK „Edukacyjna Sieć Antysmogowa”.

Realizacja tego projektu ma służyć zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców jak i nauczycieli w zakresie ekologii, a zwłaszcza w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu. Projekt ten polega na realizowaniu m.in.  działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie problematyki smogu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej zdrowego stylu życia czy zachodzących  zmian klimatu.

W ramach realizacji w/w projektu na budynku szkoły już został zamieszczony czujnik zewnętrzny mierzący wielkości fizyczne określające poziom zanieczyszczenia powietrza oraz tablica informacyjna LED, na której prezentowane są wyniku pomiarów jakości powietrza.

Więcej informacji pod adresem: https://esa.nask.pl/

 

Skip to content