Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Urszula Wilkosz Dyrektor
Marta Sawicka edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Bożena Kwaśniewska edukacja wczesnoszkolna
Aneta Paryska edukacja wczesnoszkolna
Ewa Głogowska język polski, doradztwo zawodowe
Katarzyna Kałuzińska matematyka
Joanna Kubalska historia, wychowanie fizyczne
Rafał Smulczyński język niemiecki, przyroda, geografia, wychowanie fizyczne
Paweł Karpiński język angielski
Dorota Bator religia
Agnieszka Chrząszcz biblioteka szkolna
Grzegorz Jasiński muzyka
Justyna Gil pedagog szkolny, informatyka, plastyka, technika
Klaudia Przeorska biologia, chemia
Karolina Zawisza fizyka
Mariola Waseńczuk wychowanie przedszkolne, wiedza o społeczeństwie
Urszula Cierpisz wychowanie przedszkolne
Barbara Wykrota wychowanie przedszkolne, wychowanie do życia w rodzinie
Skip to content