Przedszkole – Rada Rodziców

Rada Rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzą:

Kamila Michta
Sylwia Syzdół
Emilia Szpankowska