Samorząd uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca – Gabriela Garecka
Zastępca Przewodniczącej – Maria Gil
Sekcja kulturalno-redakcyjna – Lena Frątczak, Julia Zielińska
Sekcja organizacyjna – Maria Gil
Opiekun Samorządu: Katarzyna Kałuzińska