Szkoła

Uroczyte otwarcie boiska szkolnego

UROCZYSTE OTWARCIE BOISKA SZKOLNEGO

W dniu 27 września 2019r. miało miejsce uroczyste otwarcie boiska do gry w piłkę nożną wybudowanego w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja Infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łączna”

W uroczystości oficjalnego otwarcia boiska wzięli udział zaproszeni goście:
Pan Leszek Wnętrzak z Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, p. Zdzisława Wielguszewska – Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Kielcach, Radni Powiatu Skarżyskiego p. Krzysztof Ligowski i p. Zbigniew Miernik, p. Monika Pająk – Przewodnicząca Rady Gminy Łączna, p. Romuald Kowaliński – Wójt Gminy Łączna, radni Gminy Łączna, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, p. Maciej Mądzik – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej, księża z parafii Występa i Łączna, państwo Magdalena i Ivan Kinsman z Gozdu, KGW z Gozdu, uczniowie oraz rodzice.
Na uroczystość przybyli również bardzo licznie uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej wraz z nauczycielami.

Wszystkich zebranych powitała Dyrektor szkoły Pani Urszula Wilkosz wyrażając radość i satysfakcję z faktu, że uczniowie będę mogli korzystać z wymarzonego boiska oraz przekazała podziękowania za podjęcie inicjatywy budowy tego obiektu.
Następnie Pan Wójt Gminy – Romuald Kowaliński w swoim wystąpieniu podziękował trzem byłym już uczniom szkoły w Goździe, którzy zainicjowali budowę boiska, a także Radzie Gminy, która zawsze ze zrozumieniem i przychylnością patrzy na potrzeby szkoły oraz Pani Skarbnik Gminy za środki finansowe jakie Gmina dołożyła do projektu, wykonawcy Panu Rajmundowi Zalewskiemu właścicielowi Firmy „TORAKOL” za jego szybką budowę, państwu Kinsman za życzliwość i wsparcie oraz życzył wszystkim dużo radości z korzystania z tego pięknego obiektu.

Najważniejszym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście. Chwilę później Ks. Dziekan Jan Marczewski – proboszcz Parafii Łączna oraz proboszcz Parafii Występa Ks. Wiesław Noga – poświęcili boisko.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, gratulując szkole otwarcia boiska, podkreślali rolę i znaczenie oddanej do użytku inwestycji nie tylko dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, ale także poprawy jakości życia całej lokalnej społeczności. Przekazali również prezenty w postaci zestawów piłek do różnych gier zespołowych, zestawu do gry w tenisa stołowego oraz zestawu apteczek szkolnych.

Po części oficjalnej rozegrano mecz towarzyski młodzieży szkół naszej gminy oraz mecz towarzyski mieszkańców. Wszyscy mogli spróbować swoich sił na nowym boisku. Pan Wójt również nie oparł się urokowi boiska i strzelił gola do nowej bramki. Drużyny otrzymały medale i drobne upominki.
Uroczystość zakończono pięknym występem przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Goździe, który z wielkim poświęceniem przygotowały: pani Barbara Wykrota, pani Mariola Waseńczuk i pani Urszula Cierpisz.

« z 3 »
Skip to content