Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

„Miłość do Ojczyzny masz w swoim sercu” – pod takim hasłem 28 września odbyły się w naszej szkole zajęcia w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Spotkanie to podzielono na dwie części. W pierwszej połowie, chętni uczniowie klasy drugiej i czwartej, czytali wiersze Władysława Bełzy, w drugiej wybrane uczennice z klas starszych przedstawiły fragmenty książki „Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera oraz wiersze patriotyczne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Gajzlera i Tadeusza Różewicza.

Czytaj dalej

Dzień Przedszkolaka

20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.

Czytaj dalej

„Eko taniec w każdym wieku”

Nasi uczniowie są otwarci na różne formy aktywności, nie tylko te, które organizowane są w murach naszej placówki, ale również poza nią. Od maja 2018r. staliśmy się szkołą partnerską w projekcie „Myśl w ruchu”, organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca za pośrednictwem Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie.

Czytaj dalej