Szkoła – Rada Rodziców

Rada Rodziców

W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wchodzą:

Małgorzata Kowalska
Kinga Stępień
Bożena Gajda
Milesława Sieroń
Edyta Gołębiowska
Monika Chrzęszczyk
Dorota Bator