Organizacja Egzaminu Ósmoklasisty

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
4. Uczniowie pozostawiają wszystkie rzeczy w szatni w wyznaczonych miejscach (plecak, odzież, telefon).

Czytaj dalej

Dzień Matki i Dziecka

Pomimo braku zainteresowania konkursem ogłoszonym przez Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Matki i Dziecka, uczniowie naszej szkoły postanowili podzielić się wrażeniami z obchodów Dnia Matki w ich domach.
Uczniowie klasy piątej pochwalili się jakie niespodzianki zrobili swoim mamom w tym dniu. Paulina Cieślik, Kamil Rybka i Franciszek Szpankowski są bardzo pomysłowi i co widać na załączonych zdjęciach mają poczucie humoru.
Drogie mamy, bądźcie dumne ze swoich pociech!

Czytaj dalej

Święto Szkoły 2020

8 czerwca 2020 roku mija 25 rocznica nadania Szkole Podstawowej w Goździe imienia Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”. Nasz Patron to wyjątkowa postać w historii Polski – Wielki Patriota. Urodził się 22 sierpnia 1909 roku. Jego losy to losy Żołnierza – tułacza. Po ogromnym poświęceniu dla naszego kraju, po zakończonych działaniach wojennych, niedoceniony, jak tysiące innych bohaterów, musiał uciekać z kraju. Przeżył życie z daleka od ukochanej Ojczyzny, za którą się bił, bez rodziny, bliskich, listownie dowiadywał się co się dzieje w Polsce. Samotnie zmarł nagle w Londynie 24 marca 1976 roku.

Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie zwrotu książek i podręczników do Biblioteki szkolnej

Zgodnie z procedurą działania bibliotek szkolnych w czasie epidemii oraz decyzją Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Goździe do dnia 10 czerwca 2020 roku ma nastąpić zwrot podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Daty zwrotu podręczników (bez kart pracy i ćwiczeniówek) oraz książek podyktowane są kilkoma względami. Dni 11-12. 06. 2020 są wolne od zajęć ze względu na Boże Ciało. Dnia 15 czerwca szkoła jest przygotowywana do egzaminu ósmoklasisty (dezynfekcja). W kolejnych dniach 16 – 18 czerwca są egzaminy ósmoklasisty. Poza tym podręczniki i książki muszą przebywać kilka dni w kwarantannie.

Czytaj dalej

Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej na czas pandemii COVID 19

1. Biblioteka jest czynna w godzinach dotychczasowego otwarcia.
2. W bibliotece szkolnej może przebywać jednocześnie 4 uczniów, rekomenduje się jednak ograniczenie wizyt w bibliotece do niezbędnego minimum.
3. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.
4. Książki i inne materiały oddane przez czytelnika mogą być ponownie wypożyczone po okresie kwarantanny wynoszącym 2 dni. Książki te oznaczone będą datą rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny.
5. Miejscem składowania książek w celu przeprowadzenia kwarantanny są kartonowe pudła ułożone w najdalszej części biblioteki.

Czytaj dalej

Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji w szkole w warunkach pandemi COVID-19 dla uczniów klasy V-VIII (od 1 czerwca 2020r.)

I. PROCEDURY PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE
1. Wolę wzięcia udziału w konsultacjach z konkretnym nauczycielem przedmiotu uczeń musi zgłosić do wychowawcy.
2. Uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach w szkole wyłącznie na podstawie zgody pisemnej rodzica/opiekuna prawnego w formie deklaracji.
3. W drodze do i ze szkoły uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczki (zakrycia nosa i ust) lub zachowania dystansu społecznego 2 m.
4. Uczniowie wchodząc do szkoły kierują się do wyznaczonych sal ( informacja przy wejściu).

Czytaj dalej