Ogłoszenie w sprawie zwrotu książek i podręczników do Biblioteki szkolnej

Zgodnie z procedurą działania bibliotek szkolnych w czasie epidemii oraz decyzją Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Goździe do dnia 10 czerwca 2020 roku ma nastąpić zwrot podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Daty zwrotu podręczników (bez kart pracy i ćwiczeniówek) oraz książek podyktowane są kilkoma względami. Dni 11-12. 06. 2020 są wolne od zajęć ze względu na Boże Ciało. Dnia 15 czerwca szkoła jest przygotowywana do egzaminu ósmoklasisty (dezynfekcja). W kolejnych dniach 16 – 18 czerwca są egzaminy ósmoklasisty. Poza tym podręczniki i książki muszą przebywać kilka dni w kwarantannie.

Czytaj dalej

Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej na czas pandemii COVID 19

1. Biblioteka jest czynna w godzinach dotychczasowego otwarcia.
2. W bibliotece szkolnej może przebywać jednocześnie 4 uczniów, rekomenduje się jednak ograniczenie wizyt w bibliotece do niezbędnego minimum.
3. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.
4. Książki i inne materiały oddane przez czytelnika mogą być ponownie wypożyczone po okresie kwarantanny wynoszącym 2 dni. Książki te oznaczone będą datą rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny.
5. Miejscem składowania książek w celu przeprowadzenia kwarantanny są kartonowe pudła ułożone w najdalszej części biblioteki.

Czytaj dalej

Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji w szkole w warunkach pandemi COVID-19 dla uczniów klasy V-VIII (od 1 czerwca 2020r.)

I. PROCEDURY PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE
1. Wolę wzięcia udziału w konsultacjach z konkretnym nauczycielem przedmiotu uczeń musi zgłosić do wychowawcy.
2. Uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach w szkole wyłącznie na podstawie zgody pisemnej rodzica/opiekuna prawnego w formie deklaracji.
3. W drodze do i ze szkoły uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczki (zakrycia nosa i ust) lub zachowania dystansu społecznego 2 m.
4. Uczniowie wchodząc do szkoły kierują się do wyznaczonych sal ( informacja przy wejściu).

Czytaj dalej

Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji w szkole w warunkach pandemi COVID-19 dla uczniów klasy 8

I. PROCEDURY PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE
1. Uczniowie klasy VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach w szkole wyłącznie na podstawie zgody pisemnej rodzica/opiekuna prawnego w formie oświadczenia.
2. W drodze do i ze szkoły uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczki (zakrycia nosa i ust), którą może zdjąć w momencie zajęcia miejsca w sali, gdzie odbywają się zajęcia.
3. Uczniowie klasy VIII wchodząc do szkoły kierują się do sali 5.
4. Należy wchodzić pojedynczo, zachowując dystans społeczny 2 m. Odstęp ten należy zachować również wewnątrz budynku.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, przekazujemy następujące informacje:
• Od 25 maja – konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klasy 8 z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki w związku z planowanym przeprowadzeniem od 16 do 18 czerwca 2020r. egzaminów ósmoklasisty (harmonogram konsultacji przekażą nauczyciele przedmiotów),

Czytaj dalej