Szkoła

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkole i  szkoła nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania.

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu i szkole  nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Prosimy o unikanie w tym czasie przez dzieci skupisk ludzi i pozostawanie w domach. Zwracamy się z prośbą o zachęcanie dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole oraz korzystania z materiałów dydaktycznych przekazanych przez nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Rodzicu, jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.  Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny; rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; śledź na bieżąco komunikaty MEN, MZ i GIS o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Wszystkie wcześniej zaplanowane zebrania z rodzicami, apele, wyjazdy itd. zostają odwołane. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, informacje będą aktualizowane na bieżąco. Bardzo prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Skip to content