Szkoła

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Samorząd szkolny wraz z nauczycielami biologii, geografii i plastyki
Szkoły Podstawowej w Goździe ogłasza konkurs:

„Zimowa przyroda w obiektywie”

Regulamin:

 1. Tematyka konkursu: polska przyroda zimą, zwierzęta na tle zimy, polskie krajobrazy zimowe, barwy i klimaty zimy.
 2. Organizatorami konkursu są: Samorząd Uczniowski, p. Klaudia Przeorska, p. Rafał Smulczyński i p. Justyna Gil.
 3. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie pasji i uzdolnień u uczniów,
 • propagowanie pasji fotografowania,
 • prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.
 1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkoły i rozstrzygnięty będzie w dwóch kategoriach: dla klas 1-3 i 4-8.
 2. Czas trwania konkursu od 11 lutego 2021r. do 26 lutego 2021r.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych w formie cyfrowej przedstawiających krajobraz przyrodniczy zimy.
 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
  posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby, nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu od jednego do dwóch zdjęć.
 6. Wszelkie pytania należy kierować do organizatorów.
 7. Prace konkursowe należy wysyłać do opiekuna Samorządu Uczniowskiego na adres: kkaluzinska@spgozd.edu.pl
 8. Termin składania prac upływa 26 lutego 2021r.
 9. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
 • Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi do 05.03.2021 r. na stronie internetowej szkoły
 • Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Skip to content