Szkoła

XXIX Tydzień Kultury Języka

XXIX Tydzień Kultury Języka

W dniach 15 – 20 marca 2021 roku obchodziliśmy w naszej szkole XXIX Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim. Motyw projektu w tym roku brzmiał:

„Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”.

Nadrzędnym celem tej akcji jest zgromadzenie jak najliczniejszego grona odbiorców naszego języka ojczystego, uświadomienie jego piękna i czerpania radości z wypowiadania się w języku polskim, stwarzanie szansy uczestnictwa w tak zwanej kulturze „wysokiej”. Z celami tej szczytnej akcji zostali zapoznani wszyscy uczniowie, ale szczególnie zaangażowały się grupy przedszkolne „Wiewiórki” i „Jeżyki” oraz klasy młodsze ( w tym czasie uczniowie klas I – III jeszcze mieli zajęcia dydaktyczne w szkole).

Wychodząc naprzeciw idei projektu Biblioteka szkolna przeprowadziła szereg akcji:

Konkurs „Moja pasja – Mój talent”,
„Spotkanie z Janem Brzechwą” w grupie przedszkolnej „Jeżyki”,
Akcja „Rzucam wszystko i czytam”.

Skip to content