Przedszkole

Kwiecień miesiącem Autyzmu

Kwiecień miesiącem Autyzmu

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu „Jeżyki” i „Wiewiórki” wzięły udział w projekcie edukacyjno-społecznym „Jesteśmy różni, lecz równie ważni”. Projekt miał na celu podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat Autyzmu oraz Zespołu Aspergera. Obie grupy wykonały prace plastyczne zgodne z hasłem przewodnim. Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami zrobiły także „niebieskie” zdjęcia.

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Większość osób z autyzmem czy zespołem Aspergera potrzebuje pomocy innych ludzi praktycznie przez całe życie. Ze względu na niską świadomość społeczną w tym temacie, takie osoby zamiast otrzymać wsparcie, często są skazane na dyskryminację czy izolację.

Nie bądź zielony w temacie autyzmu. Bądź niebieski – nie tylko w kwietniu!

Skip to content