Szkoła

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
W ZESPOLE SZKÓŁ W GOŹDZIE

 

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się wg następującego porządku:

Dowóz uczniów o godz. 8.10 z Klonowa

Godzina 8.30 – Msza święta ( udział uczniów nie jest obowiązkowy, opiekę nad dziećmi sprawują rodzice).

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – godzina 9.30

Uczniowie  wchodzą do szkoły w maseczkach.  Opiekunowie  pozostają przed budynkiem  szkoły.

Wyjątek   stanowią opiekunowie  uczniów klasy I mający możliwość wejść z dzieckiem  do budynku  wg następujących zasad:

  • 1 opiekun z dzieckiem
  • zachowanie dystansu do kolejnego opiekuna z dzieckiem i pracowników szkoły min. 1,5 oraz zakrywanie ust i nosa maseczką.

 

Odwóz wszystkich uczniów o godz. 10.30

 

PRZEDSZKOLE  – godzina 10.00

Do budynku mogą wejść opiekunowie z dzieckiem  wg następujących zasad:

  • 1 opiekun z dzieckiem
  • zachowanie dystansu do kolejnego opiekuna z dzieckiem i pracowników szkoły min. 1,5 m  

oraz zakrywanie ust i nosa maseczką.

Skip to content