Szkoła

Pasowanie na Czytelnika

Pasowanie na Czytelnika

W dniu 16 lutego 2022 roku uczniowie klasy I zostali uroczyście włączeni w poczet Czytelników naszej Biblioteki szkolnej. Zanim wypożyczyli swoją pierwszą książkę, zapoznali się z regulaminem Biblioteki oraz z zasadami właściwego korzystania z księgozbioru. Każdy Pierwszak otrzymał Wyprawkę Czytelniczą: książkę „Pierwsze abecadło”, broszurę informacyjną dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Są to pozycje otrzymane od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której strategicznym celem jest rozwój czytelnictwa  oraz podkreślanie roli i wartości czytania międzypokoleniowego poprzez czytanie dzieci z rodzicami czy dziadkami. Wyprawka skierowana jest do dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz uroczyście zobowiązali  się do korzystania z biblioteki szkolnej.

Skip to content