Szkoła

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

Rok szkolny 2021/2022 możemy już uznać za zakończony. Dwunastu uczniów klasy ósmej opuściło mury naszej szkoły, w tym czworo z wyróżnieniem. W ramach promowania uczniów wybitnie uzdolnionych i wspierania ich działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce od 2010 r. przyznawane są stypendia. Trzy uczennice spełniły wysokie wymagania, osiągnęły średnią ocen powyżej 5,50 i uzyskały wzorowe zachowanie wpisując się w poczet najzdolniejszych uczniów gminy.

Stypendium Wójta Gminy Łączna otrzymały:

Maria Gil,
Maja Jabłońska,
Lena Kowalska.

Serdecznie gratulujemy wysokich osiągnięć edukacyjnych i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content