Szkoła

12-16 września – Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

12 -16 września – Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Tematem przewodnim Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych było przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.

Uczniowie naszej szkoły w czasie zajęć wychowawczych obejrzeli filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych, rozmawiali o problemach związanych z przestrzeganiem zasad zachowania bezpieczeństwa higienicznego np. poprawnego mycia rąk. Na potrzeby tematu stworzono również tablicę z informacjami o zachowaniach profilaktycznych wobec różnych chorób zakaźnych w różnym wieku. Ulotki o tej tematyce mogli również obejrzeć rodzice podczas zebrania w szkole.

Skip to content