Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W tym roku po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Dla przypomnienia – celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Już przez cały wrzesień na lekcjach matematyki w  klasach IV – VI przypominaliśmy sobie tabliczkę mnożenia. Okazało się, że to najczęściej chłopcy śpiewająco odpowiadali na pytania. Jednak w tym roku postanowiliśmy nie konkurować ze sobą w celu wyłonienia mistrzów, ale razem bawić się tabliczką mnożenia, tak aby nawet te osoby, które najsłabiej pamiętają wyniki działań, mogli sobie je jeszcze utrwalać. Uczniowie rozwiązywali quizy matematyczne, zagadki logiczne i kodowali wyniki tabliczki mnożenia.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji. To matematyczne święto, weszło na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Poprzez wspólną zabawę, łączymy się z ludźmi na całym świecie. Warto podkreślić, że do akcji włączają się szkoły z&mbsp;różnych krajów świata.
Edukacja matematyczna jest efektywniejsza, gdy jest połączona z zabawą. Matematyka jest przedmiotem, który towarzyszy nam przez całe życie. Wszędzie otaczają nas liczby, dlatego warto znać tabliczkę mnożenia.

Skip to content