Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  od  2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Historia Programu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r.  doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się I Tydzień Bibliotek.

W pierwszych latach było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się w tygodniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Od kilku lat termin Programu jest stały – Tydzień Bibliotek jest realizowany od 8 do 15 maja.

Włączając się w obchody Akcji biblioteka naszej szkoły zaaranżowała kilka wydarzeń promujących czytelnictwo. Przygotowano wystawę tematyczną „Tydzień bibliotek” złożoną z prac uczniów. Zorganizowano akcję „Rzucam wszystko i czytam”. Na dźwięk tradycyjnego dzwonka ręcznego, uczniowie  w klasach i dzieci z naszego przedszkola rozpoczęli czytanie wybranych utworów literackich.

Skip to content