Święto Szkoły

Święto Szkoły

Kolejną rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Goździe imienia Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” obchodziliśmy 12 czerwca br. W kościele pw. Św. Kazimierza w Występie odbyła się msza święta, na którą przybyli uczniowie i nauczyciele. Następnie uroczystości kontynuowano w budynku szkolnym. Akademię rozpoczęto odśpiewaniem hymnu szkolnego. Z kolei nastąpił montaż słowno-muzyczny upamiętniający losy naszego patrona i wielu innych partyzantów walczących w obronie ojczyzny. Swoją obecnością uroczystość uświetnili znamienici goście, tacy jak: Wiceminister spraw zagranicznych pan Piotr Wawrzyk, Wójt Gminy Łączna pan Romuald Kowaliński, Dyrektor biura poselskiego posła na sejm Piotra Wawrzyka pani Agnieszka Forma, radni Gminy Łączna – Halina Cieślik, Marta Siewierska, Bogusława Krawczyńska i Mirosław Nyga, Skarbnik Gminy Łączna Joanna Kopytek, proboszcz parafii Występa ks. Wiesław Noga, Dyrektor Publicznej Biblioteki w Łącznej pani Beata Kołda, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej pani Jolanta Żaczek i pani Klaudia Przeorska oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewelina Laska. W dalszej części programu Zuzia, Franek i Antek wzbogacili występ grą na instrumentach muzycznych wykonując znane utwory. Na zakończenie uroczystości wychowankowie przedszkola zaprezentowali oryginalny układ taneczny.

Skip to content