Szkoła

Ślubujemy

„Uczyć się, by świat poznawać”  Ślubujemy dziś !

Takimi słowami pierwszoklasiści złożyli Uroczyste Ślubowanie i pasowanie na ucznia w dniu 12 października.  Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Urszula Wilkosz, która powitała uczniów klasy pierwszej, nauczycieli, rodziców, całą społeczność szkolną i zaproszonych gości. Podczas uroczystości pierwszoklasiści wykazali się doskonałą znajomością hymnu narodowego i szkolnego. W części artystycznej, którą przygotowali na ten szczególny dzień, wspólnie z wychowawcą Panią Anetą Paryska uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności i opowiedzieli o wrażeniach z pierwszych dni w szkole.  Dzieci z entuzjazmem prezentowały się przed tak liczną publicznością. Występ był dla nich pierwszym udanym krokiem do sukcesów na drodze szkolnych obowiązków. Wszyscy skierowali do uczniów słowa uznania związane z udanym występem. Uroczystą i bardzo oczekiwaną chwilą było ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie  nastąpił moment pasowania na ucznia, którego dokonała pani Dyrektor. Chwila ta oznaczała przyjęcie pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej. W tym uroczystym dniu popłynęły życzenia dla pierwszaków. Obecni goście: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, przedstawiciele  Rady Gminy, ks. proboszcz Wiesław Noga, wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski życzyli pierwszakom sukcesów, rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz  wspaniałych chwil spędzonych w szkole. Serdeczne słowa skierowała do uczniów  Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aneta Wiśniewska, która pełniła w tym  dniu podwójną rolę, będąc jednocześnie szczęśliwym   rodzicem pierwszoklasisty. Dużą radością dla bohaterów tego dnia były upominki przygotowane przez gości i rodziców .

Skip to content