PrzedszkoleSzkoła

„Tobie Nurcie wieczna chwała..”

„Tobie Nurcie wieczna chwała…”

Jak co roku, w pierwszych dniach czerwca obchodzona jest rocznica nadania Szkole Podstawowej w Goździe imienia Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą w kościele p. w. Św. Kazimierza w parafii Występa, w której licznie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Następnie świętowanie kontynuowano w budynku szkoły, gdzie zabrzmiały słowa hymnu szkolnego  „Tobie Nurcie wieczna chwała…” rozpoczynające akademię. W trakcie uroczystości obecni byli goście: Wójt Gminy Łączna pan Wojciech Fąfara, radni Gminy Łączna – Marta Siewierska, Urszula Łutczyk, Dorota Piróg, Edmund Wykrota i Piotr Furmańczyk, Sekretarz Gminy Łączna Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy Łączna Joanna Kopytek, proboszcz parafii Występa ks. Wiesław Noga, Dyrektor Publicznej Biblioteki w Łącznej pani Beata Kołda, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej pani Jolanta Żaczek i pani Agnieszka Odzimek oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Aneta Wiśniewska. Uczniowie kl. IV – VII recytowali wzruszające wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne poświęcone żołnierzom Armii Krajowej, w szczególności Eugeniuszowi Gedyminowi Kaszyńskiemu „Nurtowi”. Szczególną uwagę zebranych zwróciły występy uczennic: Marii Fąfary, Mai Jabłońskiej, Aleksandry Kołdy, które przepięknie wyśpiewały i wyrecytowały podziękowania żołnierzom walczącym w obronie Ojczyzny. Ostatnim punktem uroczystości był występ przedszkolaków. Dzieci zaprezentowały piosenki nawiązujące do tematyki patriotycznej oraz piosenkę w języku angielskim. Na zakończenie pani dyrektor Urszula Wilkosz podziękowała zebranym za udział w uroczystości.

Skip to content