Szkoła

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

Rok szkolny 2023/2024 dobiegł już końca. Wielu uczniów naszej szkoły pracowało wytrwale i sumiennie, co przełożyło się na osiągnięcie wysokich wyników w nauce. W każdej klasie znaleźli się uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem. Sześcioro uczniów spełniło wysokie wymagania, osiągnęło średnią ocen 5,50 i powyżej, za co zostało uhonorowanych specjalną nagrodą.

Stypendium Wójta Gminy Łączna otrzymali:

Jakub Furmańczyk,
Lena Kowalska,
Maja Moskal,
Krzysztof Saletra,
Jakub Gil,
Maja Jabłońska.

Na wyróżnienie zasłużyli również Paweł Salwa uczeń klasy VII i Igor Olszak uczeń klasy V, którzy nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej. Swoją obowiązkowością stanowią wzór do naśladowania. Serdecznie gratulujemy wysokich osiągnięć edukacyjnych i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content