Czytam z klasą – lekturki spod chmurki

Innowację pedagogiczną „CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki” realizowano w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej, w klasie 1, od 2 września 2019r. do 31 maja 2020r. Zajęcia odbywały się średnio 1 raz w tygodniu podczas realizacji poszczególnych modułów. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania został wprowadzony do klasy I projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

Czytaj dalej

Organizacja Egzaminu Ósmoklasisty

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
4. Uczniowie pozostawiają wszystkie rzeczy w szatni w wyznaczonych miejscach (plecak, odzież, telefon).

Czytaj dalej

Dzień Matki i Dziecka

Pomimo braku zainteresowania konkursem ogłoszonym przez Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Matki i Dziecka, uczniowie naszej szkoły postanowili podzielić się wrażeniami z obchodów Dnia Matki w ich domach.
Uczniowie klasy piątej pochwalili się jakie niespodzianki zrobili swoim mamom w tym dniu. Paulina Cieślik, Kamil Rybka i Franciszek Szpankowski są bardzo pomysłowi i co widać na załączonych zdjęciach mają poczucie humoru.
Drogie mamy, bądźcie dumne ze swoich pociech!

Czytaj dalej

Święto Szkoły 2020

8 czerwca 2020 roku mija 25 rocznica nadania Szkole Podstawowej w Goździe imienia Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”. Nasz Patron to wyjątkowa postać w historii Polski – Wielki Patriota. Urodził się 22 sierpnia 1909 roku. Jego losy to losy Żołnierza – tułacza. Po ogromnym poświęceniu dla naszego kraju, po zakończonych działaniach wojennych, niedoceniony, jak tysiące innych bohaterów, musiał uciekać z kraju. Przeżył życie z daleka od ukochanej Ojczyzny, za którą się bił, bez rodziny, bliskich, listownie dowiadywał się co się dzieje w Polsce. Samotnie zmarł nagle w Londynie 24 marca 1976 roku.

Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie zwrotu książek i podręczników do Biblioteki szkolnej

Zgodnie z procedurą działania bibliotek szkolnych w czasie epidemii oraz decyzją Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Goździe do dnia 10 czerwca 2020 roku ma nastąpić zwrot podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Daty zwrotu podręczników (bez kart pracy i ćwiczeniówek) oraz książek podyktowane są kilkoma względami. Dni 11-12. 06. 2020 są wolne od zajęć ze względu na Boże Ciało. Dnia 15 czerwca szkoła jest przygotowywana do egzaminu ósmoklasisty (dezynfekcja). W kolejnych dniach 16 – 18 czerwca są egzaminy ósmoklasisty. Poza tym podręczniki i książki muszą przebywać kilka dni w kwarantannie.

Czytaj dalej

Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej na czas pandemii COVID 19

1. Biblioteka jest czynna w godzinach dotychczasowego otwarcia.
2. W bibliotece szkolnej może przebywać jednocześnie 4 uczniów, rekomenduje się jednak ograniczenie wizyt w bibliotece do niezbędnego minimum.
3. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.
4. Książki i inne materiały oddane przez czytelnika mogą być ponownie wypożyczone po okresie kwarantanny wynoszącym 2 dni. Książki te oznaczone będą datą rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny.
5. Miejscem składowania książek w celu przeprowadzenia kwarantanny są kartonowe pudła ułożone w najdalszej części biblioteki.

Czytaj dalej

Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji w szkole w warunkach pandemi COVID-19 dla uczniów klasy V-VIII (od 1 czerwca 2020r.)

I. PROCEDURY PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE
1. Wolę wzięcia udziału w konsultacjach z konkretnym nauczycielem przedmiotu uczeń musi zgłosić do wychowawcy.
2. Uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach w szkole wyłącznie na podstawie zgody pisemnej rodzica/opiekuna prawnego w formie deklaracji.
3. W drodze do i ze szkoły uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczki (zakrycia nosa i ust) lub zachowania dystansu społecznego 2 m.
4. Uczniowie wchodząc do szkoły kierują się do wyznaczonych sal ( informacja przy wejściu).

Czytaj dalej