Szkoła

Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich

Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich

W dniu 29 listopada br.  odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich”. Była to IV edycja konkursu realizowana przez Gminę Łączna wraz ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2019 rok”.
Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:                                                              klasy 0-IV oraz V- VIII.

Uczniowie klas  0-IV  wykonali  prace plastyczne z przewodnim hasłem „Cztery pory roku z OZE”. Tematyką było przeciwdziałanie powstawania zjawiska smogu i sposoby walki z nim oraz promowanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

W klasach V-VIII przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formie kalendarza z tematyką nawiązującą do walki ze smogiem.

Komisja konkursowa przyznała I nagrodę w kategorii klas młodszych uczennicy naszej szkoły- Mai Jabłońskiej.

Nagrody  wręczył Wójt Gminy Romuald Kowaliński.  Na ręce uczniów i ich rodziców Pan Wójt złożył serdeczne gratulacje, życząc dalszych sukcesów, zachęcając do propagowania ekologii w życiu codziennym oraz uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu EKO.

Skip to content