Czytam z klasą – lekturki spod chmurki

Czytam z klasą – lekturki spod chmurki

Innowację pedagogiczną „CZYTAM Z KLASĄ -lekturki spod chmurki” realizowano w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej, w klasie 1, od 2 września 2019r. do 31 maja 2020r. Zajęcia odbywały się średnio 1 raz w tygodniu podczas realizacji poszczególnych modułów. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania został wprowadzony do klasy I projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

Poprzez zajęcia realizowano następujące cele:
– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
– rozwijanie aktywności czytelniczej,
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
– integracja zespołu klasowego,
– współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

Tematyka zajęć realizowana była zgodnie z harmonogramem. W każdym z modułów wybrana była jedna lektura, do której wykonano co najmniej cztery zadania. Lektury były czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości. Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieszczał na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć i otrzymywał od autora projektu potwierdzenie realizacji.

Zrealizowano zajęcia z trzech modułów:

I moduł – od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. – „Fikuśne lekturki spod chmurki”.

Pierwsza przeczytana lektura to „Niesamowite przygody 10 skarpetek – 4 prawych i 6 lewych” Justyny Bednarek. W wydrukowanym i złożonym w całość lekturniku uczniowie wykonali wszystkie zadania. Zaprojektowali i wykonali zakładki do książek dotyczące omawianej lektury. W klasie został zorganizowany kącik czytelniczy i umieszczony w nim plakat Projektu. Dodatkowo uczniowie wykonali plastelinowe Czytusie oraz  kolorowe skarpetki, które zostały zawieszone nad kącikiem czytelniczym. Na zajęciach pojawili się goście, którzy z wielką radością przyjęli zaproszenie od dzieci do czytania lektury- nauczyciel przedszkola oraz p. bibliotekarka.

II moduł – od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. – „Zwierzęce lekturki spod chmurki”

Drugą wybraną lekturą była książka Waldemara Cichonia „Cukierku, ty łobuzie”, gdzie wspólnie uczniowie poznali przygody wesołego kotka – Cukierka.  Wypełnili również „Lekturniki”. Dzieci opisywały i rysowały ulubioną przygodę Cukierka, głównego bohatera. Po przeczytaniu „kociej” lektury, wszystkie dzieci zgłosiły chęć wzięcia udziału w klasowym konkursie pięknego czytania. Każde dziecko zaprezentowało fragment tekstu i otrzymało pamiątkowy dyplom wraz z walentynkową niespodzianką. Pomimo różnego tempa czytania i umiejętności, najważniejsza dla nich była radość z osiągniętego celu. Wykorzystując niepotrzebne materiały, kocyki, tekturowe pudełko oraz kolorowe farby, pierwszoklasiści stworzyli bajkowe legowisko dla swoich ulubionych pupili. Do zadania podeszli niezwykle profesjonalnie i z dużą dawką kreatywności. Milusińscy mieszkali w klasowym legowisku przez cały okres trwania drugiego modułu, wspierając dzieci w wykonywaniu obowiązków szkolnych.
Na zakończenie drugiego modułu, uczniowie klasy pierwszej wykonali plakat zachęcający do przeczytania lektury.Każde dziecko wg własnego pomysłu stworzyło część całości plakatu, który mogli obejrzeć starsi koledzy na korytarzu szkolnym. Najważniejsza była współpraca i dobra zabawa.

III moduł – 01.03.2020r. do 30.05.2020r. – „Polskie lekturki spod chmurki”

Moduł ten był realizowany zdalnie, uczniowie bardzo poważnie i odpowiedzialnie podeszli do pracy, tym bardziej, że cały czas doskonalili umiejętności czytania i recytacji pod bacznym okiem swoich rodziców. W ostatnim module poznali twórczość i życiorys J. Brzechwy. Dzieci czytały i recytowały wiersze. Spośród przeczytanych wierszy wybrały ten, który najbardziej im się spodobał. Wykonały portret autora, sylwetę głównego bohatera, plakaty i ilustracje do wierszy. Wsparcie i zaangażowanie rodziców było bezcenne, ponieważ w obecnej sytuacji trudno by było wykonać wszystkie zadania.

W wyniku przeprowadzonej ankiety wśród rodziców, można stwierdzić, iż innowacyjność zajęć przyczyniła się do rozwijania u dzieci przede wszystkim kreatywności i twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania czytelniczego. Wpłynęła również na umiejętność współpracy w grupie. Wyniki ankiety przeprowadzonej natomiast wśród dzieci, utwierdzają w przekonaniu,  że innowacja  „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” była dla nich interesująca, ciekawa rozwijała kreatywność. Dużym sukcesem tych działań była, co potwierdzili wszyscy uczniowie,  poprawa techniki czytania. Uczniowie oczekują kontynuacji zajęć.

Skip to content