Szkoła

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

W dniu 13 października 2020 roku w Naszej Szkole odbyła się  uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej.  To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Dyrektor szkoły, Pani Urszula Wilkosz  powitała w szczególny sposób pierwszoklasistów oraz rodziców i Przewodniczącą Rady Rodziców.

Następnie uczniowie gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Pierwszoklasiści zaprezentowali przygotowany na tą okoliczność program artystyczny. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Najmłodsi bardzo odpowiedzialnie wypowiadali słowa, w których obiecywali obowiązkowość, punktualność i życzliwość podczas współpracy w zespole klasowym.  Uczniowie zaprezentowali również wiedzę na temat Ojczyzny. Wszyscy obecni zgodnie stwierdzili, że uczniowie wspaniale zdali „egzamin pierwszoklasisty”.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie na sztandar szkoły, które wzbudziło wiele emocji. Uczniowie klasy pierwszej z powagą i odpowiedzialnością wypowiedzieli słowa:

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,
będę się strać być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy wręczone przez wychowawcę Panią Anetę Paryska.

Po złożeniu ślubowania Dyrektor szkoły Pani Urszula Wilkosz uroczyście  pasowała pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w Goździe. Tym samym pierwszoklasiści zostali włączeni do społeczności szkolnej. Na zakończenie rodzice i Przewodnicząca Rady Rodziców złożyli pierwszakom życzenia i wręczyli upominki.

Drogie  Pierwszaki!
Życzymy Wam wielu sukcesów szkolnych, jak najwyższych ocen,
aby czas spędzony w szkole był radosny i owocny,
a oprócz nauki pozwolił Wam rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.
Rodzicom dziękujemy za miłą współpracę i pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Życzymy wielu okazji do dumy i radości z osiągnięć swoich dzieci.

Skip to content