Szkoła

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Na mocy Rozporządzenia MEN, nowelizującego Rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 roku, wydłużony został okres zawieszenia zajęć do 10 kwietnia. Zgodnie z tym rozporządzeniem od 25 marca rozpoczynamy kształcenie na odległość (zdalne nauczanie) realizując podstawę programową w szerszym zakresie niż w ostatnich dniach.

Nasza szkoła nauczanie będzie realizowała z wykorzystaniem materiałów udostępnionych na platformie e-podręczniki, przez stronę internetową szkoły oraz poprzez kontakt nauczyciela z uczniem drogą mailową i za pomocą aplikacji  Messenger.

Link: https://epodreczniki.pl/

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania. Na platformie udostępnione są materiały edukacyjne, a także moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników, czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie. W związku z tym uczniowie klas V- VIII otrzymają hasła i loginy do platformy e-podręczników, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie e-zajęć.

Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy przez ucznia zamieszczona jest na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Nauczyciele będą oceniać ewentualne prace domowe, ćwiczenia oraz zadania za pośrednictwem platformy i wysłanych prac zwrotnych na maila.

Nauczyciele klas I – III udostępniają uczniom materiały do nauki w domu oraz sposoby i formy ich realizacji. Nauka na odległość jest prowadzona i realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczycieli. Uczniowie korzystają w domu z podręczników szkolnych, kart ćwiczeń oraz materiałów na stronie  www.epodręczniki.pl.

Uczniowie mają dostęp do materiałów poprzez stronę internetową szkoły, drogą  mailową oraz za pomocą wiadomości i rozmów telefonicznych.  Rodzice i uczniowie są poinformowani o dostępnych materiałach.  Udostępnione materiały są zgodne z podstawą programową z poszczególnych edukacji i dostosowane do możliwości uczniów.

Nauczyciele będą monitorować wiedzę uczniów i postępy w nauce. Za  realizację udostępnionych materiałów uczniowie otrzymają oceny.

Nauczyciel oceni pracę ucznia po przesłaniu jej drogą mailową w formie pliku lub zdjęcia i poinformuje ucznia o ocenie. Prace plastyczne należy zbierać i zatrzymać do oceny po powrocie do szkoły.

Nauka na odległość stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.  Zadbajmy wspólnie o  dobrą współpracę.

Urszula Wilkosz
dyrektor Szkoły

Skip to content